Onze VVE Diensten

VVE Management

Wij houden ons bezig met het beheren van appartementengebouwen: in brede zin. Wij zien toe op het onderhoud, de financiële huishouding en de organisatie van de algemene ledenvergadering.

Onderhoud

Onderhoud aan een appartementengebouw is belangrijk. Sterker nog: een VVE is verplicht onderhoudsreserve te hebben. Vanzelfsprekend is het prettiger om in een goed onderhouden appartementengebouw te wonen dan in een gebouw met achterstalligheid in onderhoud. Een goed onderhouden gebouw zorgt immers voor wooncomfort.

Daarnaast heeft een goed onderhouden gebouw andere voordelen zoals, een lagere eigen bijdrage, hogere waarde van uw bezit en een positieve uitstraling op omgeving.

Om ervoor te zorgen dat het appartementengebouw in goede staat van onderhoud verkeert (en blijft), maken onze technisch managers voor iedere VVE een Meerjaren Onderhoudsprogramma. Hierin worden alle technische aspecten en de staat van onderhoud in kaart gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere de liftinstallatie, collectieve CV-installatie, het dak en uiteraard het schilderwerk.

Financiële middelen

Onze back-office verwerkt alle facturen, bankafschriften en betalingen. Daarnaast maken zij de jaarrekening op. Een van de accountmanagers controleert de jaarrekening, stelt de exploitatiebegroting op en is beleidsmatig bezig. Afhankelijk van de structuur van de VVE is de accountmanager het aanspreekpunt voor de voorzitter, het bestuur of de commissie van toezicht van de VVE. Hij schrijft de algemene ledenvergadering uit. Hij coördineert de besluiten die door de algemene ledenvergadering worden genomen en geeft advies aan de leden van de VVE.

De algemene ledenvergadering

Een VVE is jaarlijks verplicht een algemene ledenvergadering te houden. Dit is het hoogste orgaan binnen de VVE waar de leden besluiten nemen. De accountmanager stelt, in samenspraak met het bestuur, de agenda voor de algemene ledenvergadering op. Hij overlegt, indien nodig met de kascommissie en beantwoordt hun eventuele vragen. Verder geeft hij advies tijdens de algemene ledenvergadering, waarna door de leden besluiten worden genomen en coördineert de uitvoering van de besluiten. Daarnaast worden de notulen van de ALV verzorgt, zodat het voor alle leden, ook die niet aanwezig waren tijdens de ALV, duidelijk is wat er besproken en besloten is. Ook wordt door de accountmanager informatie verstrekt ten behoeve van notariële overdrachten van appartementsrechten.

Service Today tracht de werking en materie van VVE’s voor iedereen begrijpend te maken en te houden. Tevens kunnen wij door onze schaalgrootte voordelen behalen bij uitvoering van werkzaamheden en bij leveranciers. Dit voordeel komt direct ten goede aan de VVE’s die wij beheren. Daarmee wordt een deel van de vergoeding voor onze diensten door ons voor de VVE weer terugverdiend.

Heeft u verdere vragen of wilt u een afspraak met ons maken neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!