Overige informatie

Huurachterstand

Voorzie je problemen met huurbetaling, neem dan tijdig contact op met ons. Betalingsproblemen kunnen we waarschijnlijk samen voorkomen. We kunnen eventueel een betalingsregelen met je treffen. Neem daarvoor contact met ons op. De betalingsregeling is gratis en je privacy is beslist gewaarborgd. Wanneer je de huur niet betaalt, sturen wij je een eerste herinnering. Betaal je weer niet, dan volgt een aanmaning. Ontvangen wij vervolgens nóg geen betaling, dan zijn we genoodzaakt een deurwaarder in te schakelen. De deurwaarder begint een gerechtelijke procedure wanneer hij geen betaling ontvangt. Hierbij eist hij: ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van de woonruimte en betaling van alle kosten.

Huurverhoging

Wettelijk is bepaald dat de kale huur ieder jaar op 1 juli verhoogd mag worden. De overheid bepaalt het maximale percentage van de huurverhoging. Het percentage waarmee Living Today de huur verhoogt kan per woning verschillen. De prijs-kwaliteitverhouding van de woonruimte geeft hierbij de doorslag. Je ontvangt hierover minstens 2 maanden voor ingang van de nieuwe huur informatie van ons.

Aanpassing servicekosten

Tussentijds (meestal per 1 juli) kan aanpassing van de servicekosten nodig zijn. Wanneer uit de servicekostenafrekening blijkt dat het voorschot dat je betaalt te hoog of te laag is, stellen we het maandelijkse bedrag bij. Zo voorkomen we dat je teveel of te weinig per maand betaalt en voor (vervelende) verrassingen komt te staan bij de eindafrekening.

Overlast

Hopelijk krijg je er niet mee te maken, maar je kunt overlast hebben van je medebewoner(s). In dat geval kun je het best eerst met de betreffende persoon proberen het probleem op te lossen. Inventariseer de overlast: icon-overige

  • Van welk adres komt de overlast;
  • Wie is de veroorzaker;
  • Hebben anderen ook last;
  • Beschrijf de klacht(en)
  • Bespreek het probleem met de betreffende veroorzaker en geef hem de kans zijn gedrag te verbeteren.

 

Nog geen succes?

Meldt de overlast schriftelijk aan Living Today. Beschrijf je klacht en meld welke acties je zelf hebt ondernomen. Onze beheerder probeert vervolgens te bemiddelen en dringt aan bij de veroorzaker het gedrag te beteren. Zijn er meerdere bewoners die dezelfde problemen ervaren, stuur dan allemaal apart een brief naar Service Today. Bij zeer ernstige overlast raden we u aan om dit te melden bij de politie.

Gemeentebelastingen

Aanslag rioolrecht en afvalstoffenheffing worden door de gemeente rechtstreeks aan jou als huurder opgelegd. De gemeente legt de aanslagen op aan de langstzittende bewoner van het object. Een object kan een etage in een pand zijn, maar ook een gang of een appartement. De gemeente geeft hiervoor geen exacte criteria. Bij gelijktijdige bewoning wordt de oudste bewoner belast. De gemeente baseert zich hierbij op het GBA (Gemeentelijke Basis administratie) en de informatie die Service Today verplicht is te verstrekken.

De persoon die de aanslag ontvangt, is persoonlijk verantwoordelijk voor het voldoen van de heffing. Het is echter wel zo redelijk en gebruikelijk dat de kosten door alle gebruikers van het object worden gedeeld.

Je kunt bezwaar indienen wanneer een bewoner een aanslag heeft ontvangen, terwijl diegene niet de langstzittende bewoner is of diegene niet woont in het aangeslagen object. Of je kunt proberen kwijtschelding aan te vragen wegens geen of een laag inkomen. Veel studenten zullen hiervoor in aanmerking kunnen komen. Je kunt kwijtschelding aanvragen bij de plaatselijke gemeente.

Zoals je hebt kunnen lezen zijn wij als verhuurder/beheerder formeel geen partij meer bij de afwikkeling van gemeentelijke belastingen en heffingen. Als je vragen hebt neem dan ook contact op met het Servicepunt Burgerzaken en Belastingen van de plaatselijke gemeente.

Heeft u verdere vragen of wilt u een afspraak met ons maken neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!